«

»

lis 16

Wpływ kryzysu kontenerowego na profity aliansu Maersk

Oddziaływanie kryzysu kontenerowego na profity grupy Maersk

Ostatnie kilka miesięcy to wybitnie trudna sytuacja w przypadku branży transportu morskiego. Opłaty za przewóz kontenerów zmniejszają się bez przerwy, i póki co nic nie wskazuje na to, aby mogło to zmienić sytuację. Na nałożyło się parę powodów. Po pierwsze bardzo zwolniła chińska gospodarka, a oprócz tego na oceanach jest aktualnie naprawdę spora nadpodaż jednostek, co także ma duży wpływ na tak wyniszczającą wojnę cenową. Budowa teraz wodowanych statków rozpoczynała się przed kilku laty, kiedy na rynku była zupełnie inna sytuacja. Największa ilość wodowanych statków zbiegła się z startem kryzysu w branży, i w pewnym momencie zaczęło się okazywać, że wiele z nich po prostu nie ma co robić. Rzecz jasna taka sytuacja ma spory wpływ na kondycję firm z branży. Większość z nich dużo mniej zarabia, a niektórzy armatorzy mają wręcz pewne straty. Wszystko to narzuca podejmowanie radykalnych działań aby ograniczyć koszty, firmy poszukują tu różnych sposobów na to, żeby pomimo kryzysu działać na należytym pułapie.

Jaki wpływ ma kryzys kontenerowy na przychody grupy MaerskKryzys dotknął także nawet liderów z tej branży, co świetnie można zobaczyć na przykładzie jednego z liderów czyli firmy Maersk Group. W ciągu bieżącego kwartału obecnego roku zanotowała ona 224 miliony dolarów zysku, co naprawdę jest mało w porównaniu z rokiem poprzednim, kiedy było to miliard sześćset milionów. Obniżka przychodów miała miejsce przy prawie wszystkich spółkach duńskiego kolosa, poza Damco, Maersk Drilling i Maersk Tankers. Jeśli chodzi o Maersk Transport wpływ na rentowność tej właśnie spółki miała niski poziom cen ropy naftowej, co spowodowało bardzo duży popyt na nią. Z kolei jeden z największych przewoźników kontenerowych, to znaczy Maersk Line w bieżącym kwartale zanotował jedynie trzydzieści siedem milionów dolarów zysku. Przed rokiem było to aż siedemset milionów, tak więc różnica jest rzeczywiście ogromna. Lecz jednak powiedział niedawno Nils S. Andersen, który jest prezesem Maersk Group, firma jest dość usatysfakcjonowana z uzyskiwanych w tym roku wyników. Mimo dość trudnej sytuacji udało się wypracować zyski w wysokości ponad 200 milionów dolarów, zwłaszcza cieszy obrona przez Maersk Line pozycji lidera żeglugi kontenerowej.
.