«

»

wrz 22

Rywalizacja pomiędzy gdańskim i kłajpedzkim portem

Rywalizacja pomiędzy gdańskim i kłajpedzkim portem

Na rynku przewozów kontenerowych jest bardzo ciasno, kolejne porty chcą jak najwięcej urwać z tego wartego miliardy dolarów tortu. Będzie to również dotyczyć naszego niewielkiego Morza Bałtyckiego, na którym bardzo mocną pozycję zyskał port DCT w Gdańsku, lecz mocno ścigają go inne. I tak przykładowo Kłajpeda na Litwie zamierza konkurować o miano głównego bałtyckiego hubu. Planowane są tam liczne inwestycje w portowe wyposażenie, podpisano również porozumienie z jednym z chińskich portów. Przedstawicie naszego portu póki co bardzo spokojnie podchodzą do tych rewelacji, póki co Gdańsk ma sporą przewagę jeśli chodzić będzie o techniczne możliwości przyjmowania najdłuższych kontenerowców. Dzięki kanałowi podejściowemu, który ma 17 metrów głębokości i kompleksowemu wyposażeniu Gdańsk może obsłużyć praktycznie wszystkie jednostki, port na litwie na razie nie ma takich możliwości. Całkiem niedawno litewski port poprawił swój rekord, przyjmując statek o ładowności 9 tysięcy kontenerów, dzięki czemu dołączył do niewielkiego grona hubów na Bałtyku. Jednak póki co nie ma możliwości konkurowania z Gdańskiem jeśli chodzi o wielkość obsługiwanych statków, lecz konieczne inwestycje są już zapowiadane.

Rywalizacja między gdańskim i kłajpedzkim portem

W chwili obecnej Kłajpeda króluje jednak jeśli mówimy o tonażu rozładunków. W pierwszej połowie obecnego roku obsłużono tam 18,86 mln ton towarów, natomiast Gdańsk może się pochwalić jedynie 17,2 mln ton. Przewaga jest tu głównie w masowych ładunkach, jakich litewski port przeładował dwukrotnie większą ilość. Jednak to właśnie DCT zanotował dużo większą dynamikę wzrostu, jeśli będzie się ona utrzymywała na takim samym poziomie, to wkrótce gdański port powinien prześcignąć Kłajpedę w liczbie rozładunków. Szczególnie że w każdym z tych portów od pewnego czasu poszukiwani są mocno coraz to nowi partnerzy. Port na Litwie podpisał współpracę z jednym z większych portów w Chinach, natomiast DCT na początku obecnego półrocza zachęcił do współpracy paru poważnych graczy, w tym między innymi alians G6. W samym Gdańsku także poważnie się myśli o chińskim rynku, lecz bez przerwy prowadzone są konsultacje również z partnerami z Ameryki, nawiązanie takiej współpracy byłoby niezwykle korzystne dla tego portu.