«

»

cze 30

Najnowsze regulacje związane z obowiązkiem ważenia kontenerów przed załadowaniem na pokład statku

Nowe regulacje związane z ważeniem kontenerów przed załadunkiem na pokład statku

Temat dokładnej wagi kontenerów na statku jest niezwykle istotny dla bezpieczeństwa transportu morskiego. Niestety do tej pory traktowane to było przez spedytorów dość luźno. Wprawdzie w dokumentach przewozowych waga musiała być podawana, ale niejednokrotnie wcale się nie pokrywała z tym, co w rzeczywistości. A że na podstawie podawanej wagi jest planowany całościowy rozkład kontenerów na statku, to nawet małe różnice mogą znacząco wpływać na bezpieczeństwo całej jednostki. Zdarzały się nawet przypadki utonięć z tej właśnie przyczyny, statki miewały problemy ze sterownością i stabilnością, więc wreszcie zdecydowano się rozwiązać definitywnie problem. Od pierwszych dni lipca obecnego roku obowiązywać zaczynają przepisy które wymuszają dokładne ważenie wszystkich kontenerów transportowanych na statku. Zmiany te od dawna były planowane, lecz dopiero całkiem niedawno w końcu się udało dojść do pełnego porozumienia w tej kwestii. Po pierwsze barierą była kwestia kosztów, rzeczywiście przyszłe regulacje znacząco będą wpływały na procedury wiążące się z tym, żeby przygotować ładunek do transportu.Najnowsze zmiany w przepisach wiążące się z obowiązkiem ważenia kontenerów przed załadunkiem na pokład statku

Nowe regulacje w tym zakresie będą wymagać, aby przed załadowaniem kontenera na pokład statku jego faktyczna waga została wyznaczona i przekazana terminalowi i przewoźnikowi. Równocześnie konieczna będzie odmowa załadowania kontenera, którego waga nie była potwierdzona. Jeśli będzie chodzić o procedurę ważenia, to zaproponowane zostały dwie oficjalne metody. Pierwszą z nich jest ważenie zapakowanego kontenera przy wykorzystaniu wag z odpowiednimi certyfikatami. Metoda ta będzie jednak miała dwie zasadnicze wady, czyli potrzebuje zakupu drogich urządzeń do ważenia, a oprócz tego może być problem z jakimiś zmianami. Procedura druga polega na tym, że waży się na bieżąco wszystkie ładunki wkładane do środka, a później na koniec do wszystkiego się dodaje ciężar pustego kontenera. Ta właśnie metoda z kolei wymaga trochę więcej pracy przy samym ważeniu, lecz jej dużą zaletą jest to, że na bieżąco zna się wagę ładunku. Przepisy będą także regulować odpowiedzialność za zaniedbania w tej kwestii, nawet z możliwością nakładania sankcji karnych.