«

»

lip 22

Kwestie z wybudowaniem trasy do Gdyńskiego Portu z powodu braku środków pieniężnych

Kłopoty z budową trasy do Gdyńskiego Portu z powodu braku pieniędzy

Problemy z wybudowanie trasy do portu w Gdyni z powodu braku pieniędzyJednym z dużo ważnych atrybutów jeśli chodzi o rozwój każdego portu jest zrobienie mu odpowiedniego dojazdu w obu kierunkach, po to aby ładunki mogły zostać dowiezione i w drogę powrotną przetransportowane do końcowych klientów. Podobnie będzie w Porcie w Gdyni, który od pewnego czasu się boryka z problemem zapewnienia należytych dróg. Póki co ruch do terminali jest po drodze, która wymaga porządnego remontu. Ale wyłączenie jej z użytku bez zorganizowania żadnego objazdu nie jest dobrym rozwiązaniem, ponieważ mogłoby to sparaliżować działanie portu. Z takich też powodów od pewnego czasu prowadzone są bardzo intensywne prace nad projektem Drogi Czerwonej, która ma połączyć obwodnicę Trójmiasta z terenem portu. Jeszcze niedawno wydało się to wszystko na dobrej drodze do zakończenia, lecz niestety problemem zaczęły być środki finansowe. Pierwotne pomysły zakładały poziom wydatków około 900 milionów. Ale w trakcie różnych analiz okazało się, że potrzeba będzie dużo więcej, bo nawet 1,5 miliona, a tak wysokiej kwoty póki co władze miasta przeznaczyć nie mogą.

Na dzień dzisiejszy cały projekt zatrzymano i nikt nie wie, jakie będą jego dalsze losy. Co prawda każdy tu się zgadza, że nowa droga bardzo by się przydała, jednak jak na razie co strony biorące udział w projekcie chcą w jakiś sposób dojść do porozumienia. W wyniku prac wstępnych zaprojektowano trzy alternatywne warianty, z których dwa wydają się realne do zrobienia. Wariant trzeci póki co budzi duże sprzeciwy wśród okolicznych mieszkańców, ponieważ w znacznym stopniu biegnie z wykorzystaniem estakad. Z kolei trasy wcześniejsze w dużej mierze wykorzystują tunele, dzięki czemu nie będzie to blokować możliwości dalszych inwestycji na tym terenie. Przez zarządzające instytucje najbardziej promowany jest wariant numer dwa, jaki ma przebiegać pod trasą kolejową, przez co nie zostanie zablokowana rozbudowa linii aglomeracyjnej. Ciężko w chwili obecnej stwierdzić, jak się dalej potoczą losy inwestycji, jeżeli uda się zdobyć środki na finansowanie, to jest sporo szans na to że projekt ten w najbliższym czasie ruszy do przodu.