«

»

paź 31

Koniec wzrostu wielkości statków do przewożenia kontenerów

Koniec wzrostu ładowności statków do przewożenia kontenerów

W dniu, gdy po raz pierwszy na do ładowni statku załadowano tradycyjny kontener zaczął się nowy okres w jeśli chodzi o handel i spedycję. Kontenery momentalnie zdobyły bardzo dużą popularność, a zestandaryzowanie ich rozmiarów pozwoliło na znacznie mniej kłopotliwą obsługę w każdym światowym porcie, a co za tym idzie znaczne zmniejszenie kosztów transportu i rozładunku. Ogromnym plusem samych kontenerów jest ich możliwość prostego przewożenia i lądem, ciężarówkami czy koleją, i na morzu, na specjalnie do tego celu zaprojektowanych statkach. Poprzednie lata to wyścig na całym świecie w celu osiągnięcia jak największej ilości jednostek kontenerowych na pokładzie, czego właśnie przykładem są największe obecnie statki. W chwili obecnej są one długie na blisko 400 metrów i przewożą dwadzieścia tysięcy kontenerów jednorazowo. Ale prognozy wskazują na to, że wolno zbliża się już maksymalny rozmiar tego typu okrętów, powyżej którego oszczędności będą znacznie mniejsze. Eksperci szacują, że będzie to miało miejsce przy wartości w okolicach 25 tysięcy TEU, a dalsze zwiększanie wielkości statków już nie przyniesie tak dużo.

Ta pogoń za ilością jednostek kontenerowych w ładowniach wywołała sporo krytyki środowiska spedytorów i właścicieli portów. Tak dynamiczne powiększanie kontenerowców będzie się wiązać z rosnącą ich głębokością zanurzenia i długością. Porty zamierzając je obsłużyć zobligowane będą do niekiedy bardzo drogich inwestycji w wyposażenie portu, logistyczne zaplecze na lądzie oraz pogłębianie toru dopływowego. Przy największych statkach zmniejsza się także sprawność prac rozładunkowych, a dodatkowo ilość obsługiwanych za jednym razem jednostek. Natomiast firmy spedycyjne zaczęli narzekać na zbyt dużą podaż możliwości przewozowych w porównaniu z istniejącym popytem, przez co bardzo zmalały ceny, a co się w tym wiąże rentowność działalności jest mniejsza. Jednak w chwili obecnej nie bardzo jest wyjście, bo takie jednostki już są w użyciu i jeśli któryś z portów chce zachować konkurencyjność, to po prostu będzie musiał ponieść inwestycje w odpowiednie wyposażenie techniczne. Jeżeli faktycznie wzrost długości statków zostanie przyhamowany, to tego typu inwestycje bez problemów powinny wystarczyć na wiele lat.

Prognozowany koniec zwiększania się rozmiaru kontenerowców