«

»

lis 22

Bardzo duże obniżenie stawek w transporcie kontenerów

Znaczące obniżki poziomu stawek przewozie kontenerowym

Fracht morski od bardzo dawna jest uważany za tani i wydajny, szczególnie obecnie, gdy zaczęto wykorzystywać potężne statki kontenerowe. Obecnie największe z nich potrafią jednorazowo przewieźć blisko dwadzieścia tysięcy TEU, mając przy tym około 400 metrów długości. W latach dziewięćdziesiątych możliwości ładunkowe takich statków były mniejsze trzy razy, można więc zauważyć sporą dynamikę rozwoju transportu morskiego w ciągu ostatnich lat. Zwiększanie tonażu kontenerowców ma spore znaczenie na koszty transportu, gdyż sama eksploatacja pomiędzy jednostkami mającymi 14 tysięcy TEU załadunku a 19-tysięcznymi nie różni się zbytnio, to im kontenerów na pokładzie będzie więcej, tym koszt jednostkowy będzie malał. I rzeczywiście taka sytuacja ma miejsce, chociaż niestety rosnąca ilość dużych statków na wodach całego świata spowodowała sporo zawirowań na rynku międzynarodowych przewozów. Sporo zaczęły spadać ceny za przewóz, stawiając pod sporym zapytania opłacalność prowadzenia takiej działalności. Przykładowo stawki jednostkowe pomiędzy Azją a Północną Europą kolejny raz znacząco spadły poniżej kwoty 600 dolarów za transport jednego kontenera.

Spadek ten jest dość wysoki, gdyż wynosi 23 procent w porównaniu z poprzednim tygodniem. Tak naprawdę w poprzednich miesiącach znacznie częściej pojawiały się obniżki opłat, co z całą pewnością nie będzie cieszyć armatorów obsługujących duże statki. A wiele wskazuje na to, że w najbliższej przyszłości sytuacja nie ulegnie poprawie, gdyż analitycy nie mają dobrych wiadomości. Według najnowszych prognoz import i eksport kontenerów które będą obsługiwane przez północnoeuropejskie porty zwiększy się raptem o niecałe dwa procent. Bardzo duże obniżenie poziomu stawek w transporcie kontenerówJest to dużo mniejsza ilość niż w poprzednim roku, gdy wszystko było na poziomie 10 procent. Bez wątpienia duży wpływ na utrzymywanie się niskich cen mają również plany armatorów które dotyczą nowych jednostek. Tu z kolei na trasach między portami europejskimi i azjatyckimi planowany jest wzrost ładowności blisko 9 procent, gdyż na podstawowych nitkach handlowych pojawią się nowe statki o pojemności 12 tys. jednostek kontenerowych.